Photos

Een sterke vrouw

‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?’  (Spreuken 31-10)‘Was Will das Weib eigentlich?’ ( Sigmund Freud 1856-1939) ‘Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid’ (Belle van Zuijlen-1740-1805)‘Emancipate yourself from mental slavery’  (Bob Marley Redemption-song )

Lieve Zielsverwant,


Drie weken in Amsterdam en twee weken na een prachtige opstellingen dag in het Ita Wegmanhuis, waar ik sinds 2005 het systemisch werk vormgeef, voel ik mij al weer geroepen je te schrijven. Graag laat ik je weten:-dat ik er nog plaats is in een workshop opstellingen speciaal voor vrouwen op 2 juni aanstaande. je kunt je aanmelden via : welcome@cunaforwomen.com kosten: 70 euro als je met zijn tweeën komt 65 euro -wat overwegingen als je van mij wilt leren-dat ik beschikbaar ben voor supervisie en consultatie, ook per skype of face-time.
Ik hoop dat deze brief je vindt in goed gezondheid en welzijn en dat je van het uitbundig ontluikende en bloeiende seizoen geniet. 

‘Balans vinden in vrouwelijkheid in een patriarchale wereld’ 

Op 2 juni aanstaande begeleid ik een speciale dag opstellingen VOOR VROUWEN op uitnodiging van CUNA, het vrouwencentrum dat door Nadia Duran en Hilda Wieland is opgericht, om vrouwen een ruimte te bieden elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.


Door velen wordt het patriarchaat als een meer dan 10.000 jaar oud waarden-systeem gezien, dat opgang deed in de menselijke samenlevingen ongeveer tegelijkertijd met de agrarische revolutie, stedelijke culturen en de opkomst van monotheïstische godsdiensten. Mijn generatie werd gevormd door de tweede feministische golf (1965 ) de eerste golf streed voor het vrouwenkiesrecht in 1918 werd gegeven ( in 1971 kregen vrouwen in Zwitserland kiesrecht en in Kuweit in 2005 (bron gendergeschiedenis.nl ,waar je de hele tijdbalk kunt vinden).

Mijn vorm van feminisme en mijn gefocust zijn op de bijzondere positie van vrouwen in de psychiatrie, in relaties, op het werk, is mij niet altijd in dank afgenomen. De mate waar in een vrouw over haar eigen lichaam kan beschikken, of gedefinieerd wordt in termen van schoonheid en kwaliteiten, in termen van minderwaardigheid, in het gewone leven en in de media heeft mij altijd bevreemd, verontrust en woedend gemaakt. In een mannenwereld mijn waarheid spreken, ( zonder verplicht te glimlachen en de seksistische opmerkingen en grapjes te aanvaarden), ijveren voor gelijke beloning bij gelijk werk, veiligheid in de openbare ruimte ( ook na tien uur in de avond ), dezelfde spreektijd claimen in vergaderingen, weigeren seksuele gunsten te verlenen bij mannen die in een machtspositie verkeerden, heeft mij niet populair gemaakt in vele situaties in mij leven. En toch hield en houd ik van mannen. Zo vaak heb ik moeten uitleggen dat mijn acties niet tegen mannen waren gekeerd, maar voor vrouwen een betere situatie verlangden!


Tegelijkertijd heeft het mij heel sterk gemaakt. Eind zestiger jaren van de vorige eeuw brachten de ‘Dolle Mina’s’ een nieuw vrouwbeeld naar voren, met rebelse en ludieke acties: het ritueel verbranden van BH’s, het opeisen van openbaar plasrecht (roze linten om de Amsterdamse pisbakken) en het voorlezen van de verloren rechten van de vrouw, op het moment dat zij net getrouwd in vol bruidsornaat het stadhuis verliet. 


Dit beeld van de ‘vrije vrouw’ sprak mij onmiddellijk aan, de tijd was er rijp voor, samen met de studentenrevolte in heel Europa, de hippies in het Vondelpark, de popconcerten, de protesten tegen de Vietnamoorlog en de democratisering van universiteiten en andere instituten. Er kwamen meer vrouwen in de politiek, Joke Smit schreef haar vermaarde pamflet en lied: ‘Er is een land waar vrouwen willen wonen’. ( zie: home.wxs.nl voor de volledige tekst)Er kwamen vrouwenhuizen en blijf van mijn lijf huizen (tot de dag van vandaag noodzakelijke vluchtplekken) de moedermavo werd een feit. Het werd gewoon dat ook getrouwde vrouwen buitenshuis konden gaan werken, zwangere vrouwen konden niet meer ontslagen worden om die reden, crèches en dagverblijven werden gesubsidieerd en de internationale vrouwendag werd uitbundig en creatief gevierd. 
En de vrouwelijke seksualiteit kwam op een andere manier in de aandacht, niet meer alleen als passief object, maar ook als subject met eigen lustgevoelens en zeggenschap over haar lichaam. Het was een optimistische tijd voor mij.


Tegenbeweging.

Op alle fronten was er ‘revolutie’, voor sommigen ging het te snel en de tegenbeweging kwam al gauw; ‘feminist’ werd een scheldwoord en veel vrouwen, ook zij die voor gelijke rechten streden en daar van profiteerden noemden zichzelf geen feminist. Het ‘maar ik ben geen feminist hoor’ galmt mij nu nog na , ik zag het als verraad en ik zag dat vrouwelijke waarden nog steeds niet werden gewaardeerd. Dat vrouwen in het publieke leven dat ze stap voor stap trachtten te veroveren de ‘mannelijke waarden’ zoals rationaliteit, je ziel, hart en gevoelens thuis laten, in de vrouwelijke vorm belichaamden. Mantelpakken en hoge hakken en een aktetas: de amazone betrad de jungle en deed dat vaak met inlevering van haar feminiene kant.

En ik? ik deed er aan mee: hoe hoger ik in de hiërarchie van de gezondheidszorg steeg, hoe meer ik mannentaal sprak (dus zonder vraagteken aan het eind van mijn zinnen) en van mannen afkeek hoe ik mij moest gedragen om mijn doelen te behalen.
Tot ik niet meer kon en de weg terug bewandelde, naar het directe werk met mensen, naar heruitvinding van wie ik was, als vrouwmens, als ziel en hoe ik vanuit mijn ziel en hart mijn leven wilde vormgeven. 
Nu kan ik vaststellen dat ik bij een bevoorrechtte generatie uit even bevoorrecht land behoor en dat ik mijn eigen ‘relatieve’ vrijheid heb verworven. Deels door eigen hard werk, maar het meeste is mij gegeven: gezondheid, ingezetene zijn van een rijk land en zonder oorlog opgroeien met goed onderwijs en sociale voorzieningen.

Laatst sprak ik een vrouw (zo rond de vijftig en uit de bevoorrechtte klasse) die het erg vond om oud te worden en het ook heel erg vond dat andere vrouwen zeurden over de overgang. In dezelfde zin uitte zij de overtuiging dat het voor mannen minder erg is, dat je als oudere vrouw niet meer gezien wordt. Vreselijke voorbeelden te over. Ik kan met haar meevoelen….maar ik wil niet met haar meedenken. Ik hoop dat zij heel erg oud wordt en ik hoop zelf ook heel erg oud te worden.   Want ouderdom geeft je de mogelijkheid, meer wijsheid te ontwikkelen, jezelf en je medemens in het algemeen, de wereld en alle gekte beter te begrijpen. Ik maak het mijn zaak mijzelf te blijven zien, ook als ik maatschappelijk en persoonlijk niet gezien wordt.  Het drama is dat ook jonge en ‘mooie’ vrouwen niet echt gezien worden. Zij worden verleid van jongs af aan, aan verwachtingen te voldoen en het ideaalbeeld te representeren. Zij kunnen daardoor in de illusie verkeren dat zij aandacht krijgen, terwijl deze waardering ophoudt als zij niet meer voldoen. Ik heb mijzelf geleerd kleine schattige meisjes nooit aan te spreken op hun uiterlijk ; ‘ooh leuke jurk! mooie schoentjes! ‘, maar ze te vragen wat ze graag doen, ‘tekenen, schilderen, dansen, schaken, hoe is het met je? waar heb je zin in?’.Dit alles als tegengif tegen: de vrouw is passief object gedefinieerd op uiterlijk en de man is handelend subject gedefinieerd op wat hij doet. Op iedere niveau van het bestaan ( persoonlijk, lichamelijk, emotioneel, psychologisch, geestelijk, spiritueel, relationeel, sociaal/maatschappelijk, cultureel en mondiaal kun je dit onderwerp benaderen. Ik heb op vele van deze terreinen actie gevoerd, projecten geleid, therapie bedreven en grote leermeesters in Westerse en Oosterse filosofische stromingen geraadpleegd.

Een dieper niveau

Wat mij het meest na het hart ligt, is de directe ervaring van je geluk en waarde als mens (her)vinden, bevrijd van onnodig lijden en knellende banden van het onbewuste en van traumatische gebeurtenissen.  Het teruggaan naar de oerbron van je bestaan en je bewust worden van je waarde als mens (in mannelijke of vrouwelijke vorm, maar met eigen keuze hoe dat te manifesteren), is voor mij de in afgelopen 20 jaar het meest in het groepswerk met opstellingen naar boven gekomen als emanciperende activiteit.
Deze werkvorm is heel geschikt om thema’s de onderzoeken van man of vrouw te zijn, in familieverband en in al je relaties, hoe de liefde kan stromen in systemen en hoe de wonden die wij persoonlijk en collectief oplopen geheeld kunnen worden. Grote systemen veranderen heel erg langzaam en als we over het patriarchaat spreken, hebben we het over een wereldwijd heel oud systeem dat verankerd ligt in alle religies en culturen. Gelukkig zijn er nog steeds vrouwen en mannen die misstanden in systemen en organisaties aan de orde durven stellen en die strijden voor gelijkheid en gerechtigheid en bescherming van de zwakkeren. De me-too en times-up- beweging is daar een uitdrukking van.  
Het is echter van groot belang de onderzoeken hoe wij zelf onze gevangenissen reproduceren, vanuit de diepe overtuigingen die in onze genen ingegraveerd zijn en vanuit niet opgeloste trauma’s die wij vanuit de cultuur en gebeurtenissen in het persoonlijk leven blijven meedragen. Wij moeten de weg vinden systemisch geweld en indoctrinatie te transformeren. Vrije moeders, krijgen vrije dochters (en zonen ) en die kiezen dan weer vrije mannen (of vrouwen), die dan samen weer vrije kinderen krijgen.
Opstellingen geven je de gelegenheid, op het diepste niveau te kijken en te beleven waar je verstrikt bent geraakt en je kunt de weg uit die verstrikking vinden. Systemisch bewustzijn helpt je in alle levensomstandigheden en in alle levensfasen.
Dat vrouwen een ruimte voor zichzelf op eisen is een noodzakelijke stap in de evolutie naar de nieuwe mens. Zodat zij met gesterkte, geheelde en vrouwelijke wijsheid en waardigheid, hun zusters, vaders, mannen, zonen en broers tegemoet kunnen treden en vanuit een nieuwe samenwerking het leven van de volgende generaties kunnen dienen.

Uitnodiging

Lieve vrouw, je bent van harte uitgenodigd zaterdag twee juni mee te doen en het veld van wijsheid in werking te zetten voor je zelf en al je relaties. En lieve man, als je nog steeds meeleest: ik nodig je uit je moeder, je vrouw, vriendinnen, zussen en dochters op de hoogte te brengen van de eerste systemische vrouwencirkel die ik verzorg.
Ik hoop op meer cirkels, die uiteindelijk zover kunnen komen dat we de mannen uitnodigen mee te doen rond dit thema…wat het patriarchaat nodig heeft als systeem, om de greep een beetje los te laten, daar ben ik zeer nieuwsgierig naar. Ik hoop nog veel meer:Dat wij geest en psyche bevrijden, maar ook onze geleefde lichamelijke realiteit in relatie met elkaar omarmen. Dat er niet alleen een helende ruimte tussen vrouwen ontstaat, maar ook een helende ruimte tussen mannen en vrouwen, een gebied van creativiteit en diep menselijk mededogen en respect : voor gelijk zijn en anders, voor kracht en kwetsbaarheid en vooral voor samenwerking om het kostbare leven op deze planeet te beschermen en te behoeden voor de volgende generaties.
Oorlog en geweld, begint in het persoonlijke, evenals vrede die iedere dag door ieder individu beoefend kan worden.
Het is jammer voor Freud dat hij na dertig jaar psychotherapie met voornamelijk vrouwelijke patiënten, en opgegroeid tussen 5 zussen en een moeder, bovendien een dochter hebbende, Anna Freud, die voor de voortzetting van zijn werk en de theorievorming van onschatbare waarde was, nog moest uitroepen “Wat wil de vrouw eigenlijk”? Ik ben als vrouw niet erg geneigd meneer Freud (met alle respect die ik voor hem heb) en een hoop andere heren die dit geroepen hebben, (en het graag snel wil weten) een antwoord te geven. Maar ik hoop dat alle mannen die vraag stellen en blijven stellen. En naar het antwoord luisteren, hoe ambigue en wisselend dat ook zal zijn.
Een goed begin is de liedtekst van Joke Smit, dat land waar vrouwen willen wonen, daar wonen mannen ook graag. (zie: home.wxs.nl )

Van mij leren

In de jaren dat ik familie en systeemopstellingen begeleid, heb ik geregeld het verzoek gekregen een opleiding te beginnen. Er zijn op dit gebied genoeg opleidingen in Nederland en ik verwijs altijd nog het liefst naar het Hellinger Instituut in Groningen. Ik heb mij altijd bevoorrecht gevoeld dat er studenten van de opleidingen in mijn groepen kwamen hospiteren die mij de gelegenheid gaven de methode uit te leggen, mijn keuzes te verklaren en mee te nemen in de magie van dit werk. 
Sinds ik terug ben uit India en in mijn Sabbatsjaar kreeg ik weer verzoeken en heb ik er serieus over nagedacht, een opzet gemaakt en dagen in mijn agenda gereserveerd.Toch wil ik het niet doen. Ik voel mij meer thuis in mijn vrijheid, al hou ik enorm van dit werk en het overdragen van mijn kennis en alles wat ik in de afgelopen 50 jaar heb uitgevonden.
Ik blijf in ontwikkeling met mijn nieuwe studie en door iedere keer weer vanuit het ‘het lege midden’ en in volledige bereidheid de cirkel van de opstellingen te benaderen.Als je daar iets van wil meenemen, zorg dan dat je erbij bent. Ik heb ook het meest geleerd in mijn leven van de leraren waar ik dicht bij in de buurt was: door bij hen te studeren, met en voor hen te werken, hun boeken te lezen, hun literatuurlijst serieus te nemen en door vragen te stellen. 
Dus als je mijn student wilt zijn, kom dan naar mijn dagen ( ik begin weer eind september ) en zorg dat je elders een opleiding doet, bij voorkeur bij de ‘oude’ garde. In mijn workshops kun je altijd vragen stellen en als je zover bent om zelf met deze materie aan de slag te gaan,  dan kun je  supervisie sessies bij mij reserveren, in levende lijve en ook via skype. 
In al dit voorgaande hoop ik dat ik je bereikt heb, als je deze brief doorstuurt in je netwerk ben ik je dankbaar, mocht je vragen of opmerkingen hebben over de inhoud, mail dan naar: maria@amsterdamyogacentre.nl
Als je mee wilt doen met de vrouwendag op 2 juni meld je aan bij welcome@cunaforwomen.com
Ik hoop je te ontmoeten,in de ruimte die ons gelijk zijn en ons anders zijn respecteert, in de volheid van het leven,altijd vanuit de ziel,
Maria

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.