Werkwijze

 

In de opstellingen, zoek ik naar oorzaken van problemen, antwoorden op vragen, maar vooral naar de kracht uit de familie, de helende beweging die jou kan steunen in je leven. In mijn workshops creëer en bewaak ik een veilige en liefdevolle sfeer, waarin ieder op zijn eigen wijze mee kan doen en waarin ruimte is voor vragen en waar in vrijheid geleerd kan worden.

Ik beschouw mijn workshops niet als therapievorm. Deelnemers van mijn groepen volgen lessen in bewustzijn die een helend en inzichtgevend effect kunnen hebben, voor alle betrokkenen.
Ik vind het belangrijk dat deelnemers zelf het management van hun persoonlijke ontwikkeling ter hand nemen en wat voor hen juist is, bij mij komen halen.

Mijn workshops duren een dag, van 10u tot 17u30, de groepsgrootte varieert.
Als je niet eerder in aanraking bent geweest met familieopstellingen, nodig ik je uit als representant mee te doen. In een tweede workshop kun je dan je eigen vraag inbrengen voor een eigen opstelling.
Het is mijn ervaring dat door deze werkwijze je vraag meer helder wordt en dat de opstelling ook meer kracht heeft. Bovendien kun je een eerste keer kijken en beleven hoe ik werk en beoordelen of deze werkvorm iets voor je is. Sommigen mensen komen twee of drie keer naar een workshop en dan wachten ze een tijdje totdat ze voelen dat een volgende opstelling nodig is. Anderen blijven een tijdje meedoen omdat ze merken dat de workshops bijdragen aan hun ontwikkeling en omdat ze de inzichten kunnen gebruiken in hun eigen advies- therapie-, of onderwijspraktijk.

Bij je telefonische aanmelding, ga ik graag kort met je na of een workshop familieopstellingen past bij jouw vraag.
Mensen met een ernstige psychische stoornis, waardoor het meedoen in een groep een belemmering is, nodig ik uit een broer, zus of andere familielid te vragen aan mijn workshop deel te nemen. Mensen die minder dan vijf jaar geleden een psychose hebben meegemaakt of de neiging hebben te dissociëren of manisch te worden raad ik hetzelfde aan.
Mensen die in psychotherapie zijn, adviseer ik met hun therapeut te overleggen.
Eventueel kan de therapeut meekomen, of eerst zelf een workshop meedoen om mijn werkwijze te beoordelen. (kosteloos).

Kosten

€ 65 als deelnemer.

€ 90 als je een eigen opstelling krijgt.

€ 55 voor hospitanten.