Ga naar de inhoud

Rituelen

Op verzoek ontwerp ik rituelen bij belangrijke gebeurtenissen, bijvoorbeeld de opening van een nieuwe zaak, of het reinigen en inzegenen van een nieuw huis of bij een nieuwe fase in jouw leven. Rituelen zijn aandachtig uitgevoerde handelingen. Deze handelingen gaan gepaard met een bepaalde intentie, een vorm van innerlijk gebed en concentratie en zijn onderdeel van een bepaalde context.

Veel van ons dagelijks gedoe gaat samen met onbewuste rituele handelingen: bijvoorbeeld de voor jou kenmerkende wijze waarop je een gast in je huis verwelkomt.
Of de wijze waarop je zelf als gast het huis van ander betreedt. Ook de strikt persoonlijke wijze waarop jij ‘s morgens je bed uitkomt en je gereed maakt voor de dag, zou je kunnen zien als een ritueel.
Veel van deze handelingen zijn automatisch en worden zonder er bij na te denken uitgevoerd.

Een heilig of geheiligd ritueel kenmerkt zich door de aandacht die de handeling krijgt en door de intentie waarmee deze door een of meerdere personen wordt uitgevoerd. De handelingen binnen een ritueel zijn symbolisch.
Zo is samen eten geen ritueel, maar het brood breken en delen is wel een rituele handeling binnen de context van de Christelijke kerk (en daarbuiten).

Een ritueel is een hulpmiddel bij belangrijke overgang in het leven. Bijvoorbeeld bij geboorte (de doop en beschuit met muisjes), het aangaan van een huwelijk (uitwisseling van de ringen) of de overgang van leven naar sterven en bij rouwverwerking ( zalving en de wake).

Binnen het werk van de opstellingen zijn rituele uitspraken, handelingen en bewegingen een manier om de ziel van de familie naar een volgende (helende) beweging uit te nodigen.